Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych to standaryzowane metody pomiaru i oceny poziomu posiadanych przez daną osobę kompetencji. Dzięki swojej rzetelności pozwalają na uzyskanie obiektywnej i wiarygodnej informacji dotyczącej tego jakie kompetencje zawodowe posiada osoba badana.

Testy kompetencji zawodowych powinny być skonstruowane w celu zadania ściśle określonych kompetencji. Nie istnieje coś takiego jak uniwersalne kompetencje zawodowe. Dlatego przy wyborze testu należy kierować się tym, co chcemy zmierzyć i jaki ma być rezultat badania.

Testy kompetencji zawodowych mierzą zazwyczaj:

  • Osobowość, czyli poszczególne cechy dotyczące wszystkich ludzi, ale mające różny poziom o poszczególnych osób.
  • Predyspozycje zawodowe – poziom wrodzonych skłonności do wykonywania określonego zawodu
  • Preferencje i zainteresowania zawodowe – określają typ ukierunkowania osoby oraz wskazują na konkretne rodzaje sytuacji, obiektów i czynności, których eksploracja jest ciekawa i ważna dla danej osoby. Stanowi one formę behawioralnego realizowania się w warunkach kształtowanych przez środowisko.
  • Uzdolnienia i talenty – pozwalające na ponadstandardowe wykonywanie danej czynności,
  • Wiedzę i umiejętności – dotyczą kwestii związanych z zachowaniami takimi jak np. autoprezentacja, komunikacja interpersonalna czy kwestiami związanymi ściśle z wykonywanym zawodem, np. rachunkowość, programowanie, itd.

Przykładowe testy osobowości >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Testy kompetencji zawodowych – zalety

Testy kompetencji zawodowych mają szereg zalet, do których należą między innymi:

  • szybka diagnoza większej ilości osób
  • obiektywność wyników i wysokie parametry psychometryczne takie jak trafność i rzetelność a tym samym udzielanie efektywnych wskazówek doradczych
  • monitorowanie poziomu rozwoju kompetencji danej osoby
  • uniknięcie zawodów niespójnych z posiadanym profilem
  • wybór zawodu związanego z posiadanym potencjałem zawodowym.

Testy kompetencji zawodowych – charakterystyka wybranych testów

Indykator Wzorców Kariery – test mierzący uzdolnienia i talenty. Został opracowany w celu uporządkowania i wyszczególnienia kluczowych zdolności danej osoby. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Test Ról Zespołowych – test mierzący skłonność do wchodzenia w określoną rolę zespołową a tym samym przyjmowanie określonego sposobu myślenia, rozwiązywania problemów i wchodzenia w relacje. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Test DISC – test bada style behawioralne danej osoby przejawiające się w charakterystycznych dla siebie wzorców zachowań. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Typy Zawodowe – test wskazujący na dominujący typ zawodowy a tym samym skłonność do przyjmowania określonej aktywności związanej z wykonywaną pracą. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Więcej opisów testów >>KLIKNIJ TUTAJ<<