EGOGRAM

Egogram to test oparty na koncepcji twórcy Analizy Transakcyjnej Erica Berne. Narzędzie to bada poziom poszczególnych stanów Ja danej osoby. Stanem Ja jest określany spójny system myśli, uczuć oraz odpowiadające im zachowania. Berne wyróżnił trzy zasadnicze stany Ja:

  • Rodzic – w tym stanie Ja dana osoba czuje, myśli i zachowuje się tak, jak robili to w przeszłości jej rodzice lub inne osoby znaczące,
  • Dorosły – w tym stanie Ja dana osoba czuje, myśli i zachowuje się tak, jak robi to osoba dorosła w relacji na to, co dzieje się tu i teraz,
  • Dziecko – w tym stanie Ja dana osoba czuje, myśli i zachowuje się tak, jak robiła to wtedy, kiedy była dzieckiem.

Egogram mierzy poziom stanów Ja, odpowiadających za wywołanie i odtworzenie zarejestrowanych w przeszłości informacji dotyczących konkretnych ludzi, czasu, miejsca i uczuć związanych z daną sytuacją.

Uzyskany wynik pozwala dowiedzieć się, jaki poziom poszczególnych stanów Ja ma dana osoba, a tym samym uzyskać informację dotyczącą przyczyn obecnego zachowania.

Egogram pozwala zidentyfikować dlaczego w określonej sytuacji dana osoba zachowała się tak a nie inaczej.

Wynik testu wskazuje poziom pozytywnych i negatywnych przejawów stanów Ja.

EGOGRAM – STANY JA

RODZIC NORMATYWNY RODZIC OPIEKUŃCZY  

DOROSŁY

DZIECKO  PRZYSTOSOWANE DZIECKO SPONTANICZNE DZIECKO TWÓRCZE

RODZIC

DZIECKO

RODZIC PRZEŚLADOWCA RODZIC NADOPIEKUŃCZY (RATOWNIK) DZIECKO ZBUNTOWANE DZIECKO PODPORZĄDKOWANE DZIECKO SPONTANICZNE NEGATYWNE DZIECKO TWÓRCZE NEGATYWNIE

 

Przejdź do testu >>KLIKNIJ TUTAJ<<