STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Strategie Radzenia Sobie ze Stresem to test, który został opracowany w celu oceny reakcji pojawiających się w sytuacjach stresowych. W myśl tego testu sytuacja stresowa to takie zdarzenie, które zostało ocenione przez daną osobę jako niepożądane i nieprzyjemne oraz wywołujące trudności z rozwiązaniem danej sytuacji.

Formuła testu Strategie Radzenia Sobie ze Stresem jest adaptacją testu Ways of Coping autorstwa Lazarus’a i Folkman (1981). Zadaniem osoby wypełniającej test jest przywołanie w pamięci sytuacji (jednej lub więcej), które w ostatnim czasie były dla niej szczególnie nieprzyjemne oraz generowały trudności w rozwiązaniu. Kolejnym krokiem jest ocena częstości pojawiania się poszczególnych reakcji danej osoby, podczas trwania tej sytuacji. Wynikiem testu jest uzyskanie informacji dotyczących dominujących strategii radzenia sobie ze stresem.

Test Style Radzenia Sobie ze Stresem został oparty na teorii radzenia sobie ze stresem autorstwa Tobin, D. L., Holroyd, K. A., & Reynolds, R. (1983, 1984) oraz  Tobin, D. L.; Holroyd, K. A.; Reynolds, R. V.; Wigul, J. K. (1989). W jej myśl strategie radzenia sobie ze stresem można skategoryzować w oparciu o przedmiot samej strategii oraz kierunek jej reakcji. Wynikiem takiej kategoryzacji jest klasyfikacja poszczególnych strategii ze względu na dwa wymiary: wysiłek ukierunkowany na rozwiązanie problemu (zaangażowanie w problem) vs działania związane z jego unikaniem (brakiem zaangażowania w problem) oraz strategie zorientowane na problem vs strategie zorientowane na emocje.

Strategie radzenia sobie ze stresem – kategoryzacja

Poszczególne strategie można scharakteryzować ze względu na

Rozwiązanie problemu (zaangażowanie w sytuację stresową) Unikanie problemu (brak zaangażowania w sytuację stresową)
Koncentracja na problemie Zaangażowanie skoncentrowane na problemie i jego rozwiązaniu.

Te strategie odnoszą się poznawczych i behawioralnych rozwiązań ukierunkowanych na zmianę sytuacji oraz zmianą znaczenia sytuacji. W tym przypadku wysiłek skupiony jest na sytuacji problemowej i jej rozwiązaniu.

Unikanie zaangażowania w problem i jego rozwiązanie.

Te strategie odnoszą się do zaprzeczania istnienia problemu oraz jego aktywne unikanie. Dana osoba wyraża niechęć lub niemożność zmierzenia się z sytuacją stresową aktywnie unikając konfrontacji z problemem.

Koncentracja na emocjach Zaangażowanie skoncentrowane na emocjach.

Strategie te odnoszą się do otwartego wyrażania emocji związanych z daną sytuacją oraz poszukiwania wsparcia społecznego. W tym przypadku zachowanie osoby skupione jest na emocjach związanych z sytuacją stresową.

Unikanie zaangażowania w złagodzenie emocji.

Strategie te odnoszą się zachowań związanych z unikaniem innych ludzi, ukrywania swoich emocji oraz krytykowanie i obwinianie siebie za sytuację  stresową.

 

Ostatecznym efektem powyższych kombinacje jest opracowanie strategii radzenia sobie ze stresem w skład których wchodzą: Rozwiązanie problemu, Poznawcza restrukturyzacja, Wsparcie społeczne, Ekspresja emocji, Myślenie życzeniowe, Unikanie, Nadmierny samokrytycyzm oraz Wycofanie społeczne.

Wypełniając ten test dowiesz się jakie posiadasz dominujące strategie radzenia sobie ze stresem oraz jakie są skutki stosowania poszczególnych strategii.

Przejdź do testu >>KLIKNIJ TUTAJ<<