TESTY PSYCHOLOGICZNE

Testy psychologiczne to specyficzne procedury diagnozowania wykorzystywane do pomiaru cech psychologicznych. Mogą przybierać różne formy, ale generalnie ich celem jest wywołanie określonych zachowań dostarczających wyników o pożądanych wartościach psychometrycznych.

Testy psychologiczne będące w ofercie PRACOWNI TESTÓW:

Nasze narzędzia zostały opracowane na sprawdzonych podstawach teoretycznych jak również przy zastosowaniu rygorystycznej procedury metodologicznej w celu zagwarantowania najwyższego poziomu jakości.

Testy psychologiczne są narzędziami stosowanymi w PSYCHOMETRII, czyli nauce zajmującej się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych. Psychometria bazuje na zdobyczach statystyki i matematyki. Zachowanie jednostki zostaje ujęte w postaci liczbowego pomiaru, co umożliwia uzyskanie naukowego opisu. Każdy test zanim zostanie dopuszczony do użytkowania zostaje poddany surowej procedurze obiektywizacji pomiaru takich jak np. trafność i rzetelność.

Testy psychologiczne mogą być zbiorem pytań lub zadań. Zazwyczaj przyjmują one formę “papier – ołówek” czyli osoba badana wypełnia dany test udzielając odpowiedzi poprzez jej zaznaczenie lub napisanie.

To co mierzą testy psychologiczne to wartości wynikające z konstruktów teoretycznych. Same konstrukty nie podlegają bezpośredniej ocenie z tego względu, iż nie mogą być zaobserwowane. Konsekwencją tego faktu jest działanie polegające na operacjonalizacji cech psychologicznych reprezentujących dany model teoretyczny. Oznacza to, że cechy mierzone przez test psychologiczny podlegają określonej charakterystyce:

  • poddawana pomiarowi cecha powinna być oparta na określonym konstrukcie teoretycznym oraz musi podlegać bezpośredniej obserwacji,
  • pomiar ma charakter specyficzny a nie uniwersalny,
  • pomiar oparty jest na próbce zachowań (badanie ma miejsce w określonym momencie),
  • wyniki pomiaru zawsze obarczone są jakimś błędem,
  • nawet najpoprawniej przeprowadzony pomiar nie gwarantuje, iż jego wyniki przełożą się na skale o dobrze zdefiniowanych jednostkach.

Lista testów na stronie serwisu PRACOWNIA TESTÓW, lub do pobrania KATALOG TESTÓW

cropped-logo_duże.jpg


Słowa kluczowe

darmowe testy psychologiczne, testy psychologiczne online, psychologia, psychologia testy, psychologiczny test, psychotesty, psychotesty darmowe, psychotesty online, poznaj siebie test, test jaki jesteś, test psychologiczne, test psychologiczny, test psychologiczny darmowy, test psychologiczny online,