zdrowie

ZDROWIE

Wypalenie zawodowe

Test Wypalenie Zawodowe został oparty na koncepcji Christiny Maslach. Wypalenie zawodowe jest reakcją organizmu pojawiającą się w efekcie długotrwałego stresu wynikającego zazwyczaj z przeciążenia pracą, podejmowaniem dużej odpowiedzialności czy intensywnych kontaktów społecznych. Do wypalenia zawodowego może także przyczynić się wykonywanie monotonnych i nudnych obowiązków. Rezultatem wypalenia zawodowego jest pojawienie się szeregu niepożądanych objawów o charakterze psychicznym, emocjonalnym i fizycznym. Wysoki poziom wypalenia zawodowego wiąże się zazwyczaj z wykonywaniem pracy poza limitem swoich możliwości, trudnościami w radzeniu sobie z pełnionymi obowiązkami oraz wyczerpaniem na poziomie fizycznym i psychicznym.

 >> PRZEJDŹ DO TESTU <<


Perspektywy życiowe

Test ten został oparty na badaniach Philipa Zimbardo zawiązanych z postrzeganiem czasu i oceną wydarzeń życiowych. Wnioski z tych badań wskazują, iż olbrzymi wpływ na doświadczanie lub brak poczucia szczęścia wynika w główniej mierze z nie z samej treści tych wydarzeń lecz z ich interpretacji i oceny.

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<


SKALA DEPRESJI

Skala Depresji została opracowana na kryteriach diagnostycznych depresji “DSM V” – Podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Association, 2013).

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<


STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Strategie Radzenia Sobie ze Stresem to test, który został opracowany w celu oceny reakcji pojawiających się w sytuacjach stresowych. Wypełniając ten test dowiesz się jakie posiadasz dominujące strategie radzenia sobie ze stresem oraz jakie są konsekwencje stosowania poszczególnych strategii.

 >>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                       >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


 

Słowa kluczowe

psychologia zdrowia, zdrowie, wypalenie zawodowe, wypalenie zawodowe test, depresja, skala depresji, test na depresję, DSM V, perspektywy życiowe, zdrowie psychiczne, stres, strategie radzenia sobie ze stresem, strategie radzenia sobie ze stresem kwestionariusz, style radzenia sobie ze stresem, pomiar stresu, inwentarz do pomiaru radzenia sobie ze stresem, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, radzenie sobie ze stresem zawodowym, reakcje na stres, koncentracja na problemie, koncentracja na emocjach, wielowymiarowy kwestionariusz stylów radzenia sobie ze stresem, skutki stresu