test o

TESTY OSOBOWOŚCI

Testy osobowości znajdujące się w ofercie Pracowni Testów

WIELKA PIĄTKA

Test ten oparty jest na modelu Wielkiej Piątki, który integruje cechy osobowości w jeden spójny system. Pozwala on na sprowadzenie struktury osobowości wszystkich ludzi do pięciu czynników (Barrick i Mount, 1991; McCrae i Costa, 2005).

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                 >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


TYPY PSYCHICZNE

Test TYPY PSYCHICZNE został oparty na osiągnięciach genialnego psychiatry i psychologia Carla Gustava Junga oraz prac Isabel Myers i Katharine Cook Briggs. Teoria typów psychicznych należy do jednych z najbardziej popularnych teorii na której skonstruowano wiele testów i narzędzi psychologicznych. Konstrukcja testu mierzy cechy w odniesieniu do 4 niezależnych wymiarów reprezentujących różne struktury psychiczne. Wynikiem testu jest określona konfiguracja tych wymiarów pozwalająca przyporządkować daną osobę do jednej z 16 typów osobowości.

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


 PRZEKONANIA ŻYCIOWE

Test ten został oparty na osiągnięciach Erica Berne, autora ANALIZY TRANSAKCYJNEJ. Wg niego każdy człowiek w oparciu o wczesnodziecięce doświadczenia przyjął określoną postawę wobec siebie i innych ludzi. Określona konfiguracja tych postaw tworzy PODSTAWOWE PRZEKONANIA ŻYCIOWE (pozycje życiowe), które stanowią swego rodzaju SKRYPT / SCHEMAT POSTĘPOWANIA leżący u podstaw wszelkich działań, zachowania się czy sposobu komunikowania.

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                 >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


TYPY HIPOKRATESA – GALENA

Test ten oparty jest na klasycznej koncepcji Hipokratesa – Galena, twórców pierwszej typologii temperamentu. Mimo, iż teoria ma swoje początki w czasach starożytnych nadal cieszy się powodzeniem nie tracąc na swojej popularności często będąc źródłem inspiracji dla współczesnych teorii temperamentu. Nazewnictwo związane z tą teorią jest trwałym elementem języka i pojęcia takie jak sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk są często używane w celu kategoryzowania zachowań innych ludzi.

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


EGOGRAM

Egogram to narzędzie badające poziom poszczególnych stanów Ja u danej osoby. Stan Ja to spójny system myśli, uczuć i odpowiadające im zachowania (Berne, 2015). Stany Ja odpowiadają za wywołanie i odtworzenie zarejestrowanych w przeszłości informacji dotyczących konkretnych ludzi, czasu, miejsca i uczuć związanych z daną sytuacją (Harris, 1987).

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


STYLE BEHAWIORALNE DISC

Test Style Behawioralne DISC został oparty na osiągnięciach profesora Universytetu Harvarda, Williama Marstona. W swojej książce “Emotions of Normal People” (Marston, 1928), należącej do klasyki psychologii, wykazał, iż każdy człowiek charakteryzuje się pojawiającymi się w sposób powtarzalny wzorcami zachowań. Wzorce te mają swoje źródło w dwóch przeciwstawnych sobie par postaw opisujących stosunek danej osoby do innych ludzi i otaczającego świata.

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


SKALA POCZUCIA WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI

Skala Poczucia Własnej Skuteczności to test opracowany na koncepcji Alberta Bandury (1977). Poczucie własnej skuteczności należy do względnie stałych właściwości danej osoby. Może ulegać modyfikacjom ale w perspektywie czasu oraz pod wpływem jednostkowych doświadczeń.

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


 Słowa kluczowe

analiza transakcyjna, badania osobowości, badanie osobowości, big five, big five test, cechy osobowości, darmowe testy osobowości, darmowe testy psychologiczne, darmowy test osobowości, introwertyk test osobowości, jaki jesteś test, jakim jestem typem osobowości, jakim typem osobowości jesteś, jakim typem osobowości jesteś test, jung test osobowości, egogram, kwestionariusz osobowości, określenie osobowości, osobowość, osobowość rodzaje, osobowość test, osobowość typy, poznaj siebie test, profil osobowości test, profile osobowości test, psychologia, psychologia testy, psychologia testy osobowości, psychologiczne testy, psychologiczny test, psychologiczny test osobowości, psychotesty, psychotesty darmowe, psychotesty online, psychotesty osobowości, rodzaje osobowości, rodzaje osobowości test, stany ja, stany ja test, test charakteru, test charakteru darmowy, test jaki jesteś, test na osobowość darmowy, test na osobowość za darmo, test na temperament, test na typ charakteru, test na typ osobowości, test osobowości, test osobowości darmowy, test osobowości hipokratesa, test osobowości junga, test osobowości online, test osobowości praca, test osobowości psychologia, test osobowości sangwinik, test osobowości za darmo, test osobowościowy, test osobowość, test psychologia, test psychologiczne, test psychologiczny, test psychologiczny darmowy, test psychologiczny na osobowość, test psychologiczny online, test psychologiczny osobowość, test typ osobowości, test typu osobowości, testy charakteru, testy na osobowość, testy na osobowość darmowe, testy na osobowość za darmo, testy osobowości, testy osobowości darmowe, testy osobowości i temperamentu, testy osobowości online, testy osobowościowe, testy psychologiczne, testy psychologiczne darmowe, testy psychologiczne do pracy, testy psychologiczne na osobowość, testy psychologiczne online, testy psychologiczne online za darmo, testy psychologiczne osobowości, testy psychologiczne osobowość, testy psychologiczne za darmo, testy psychologiczny, twój typ osobowości, typ charakteru test, typ osobowości, typ osobowości test, typologia osobowości, typy charakteru test, typy osobowości psychologia, typy osobowości, wielka piątka test, wielka piątka, neurotyczność test.