wartości pracy

WARTOŚCI PRACY

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina, efektu 13 lat badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Kotwica kariery to kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Schein zidentyfikował 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym. Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności.

Wybór kariery zgodny z posiadanymi preferencjami, wartościami pracy, powinien skutkować większym zadowoleniem z pracy i pełniejszą realizacją zawodową.

Struktura wartości pracy:

  • specjalizacja zawodowa oraz przywództwo odnoszą się do rozstrzygnięcia dylematu związanego z poczuciem, która z nich jest ważniejsza i bardziej właściwa dla danej osoby (rozwój w zakresie specjalizacji zawodowej vs pełnienie funkcji przywódczych).
  • autonomia, stabilizacja zawodowa, kreatywna przedsiębiorczość oraz pryncypialność odnoszą się do dominujących motywacji w pracy (bycie osobą niezależną – posiadanie stabilnego zatrudnienia – możliwość prowadzenia swojej działalności – możliwość realizacji posiadanych wartości w pracy).
  • wyzwanie odzwierciedla styl rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnościami (dążenie do wyników).
  • zrównoważona kariera odnosi się do integracji kariery ze sprawami rodzinnymi i prywatnymi (utrzymanie stabilności w zakresie równowagi praca – życie prywatne).

Test wartości pracy składa się z listy 56 stwierdzeń. Zadaniem osoby wypełniającej test jest ustosunkowanie się do każdego z określając na ile dane stwierdzenie pasuje do danej osoby.

Jako wynik osoba wypełniająca test uzyskuje informacje, które z wartości pracy są dla niej najbardziej istotne a tym samym na co powinna zwrócić uwagę przy planowaniu kariery i wyborze odpowiedniej dla siebie pracy.

Przejdź do testu >>KLIKNIJ TUTAJ<<


 

Słowa kluczowe

test wartości pracy, wartości pracy, kotwice kariery, darmowy test predyspozycji zawodowych, bezpłatny test predyspozycji zawodowych, darmowe testy predyspozycji zawodowych, darmowe testy zawodowe, doradztwo zawodowe testy, jak wybrać zawód test, jaki kierunek studiów wybrać test, jaki wybrać zawód test, jaki zawód test, jaki zawód wybrać psychotest, jaki zawód wybrać test,