Psychologia silnych stron

Psychologia silnych stron to podejście wywodzące się nowego nurtu w psychologii określanego mianem psychologii pozytywnej. Przez lata psychologia koncentrowała swoją uwagę na patologii, zaburzeniach i ich źródłach. Psycholodzy zaś w głównej mierze zajmowali się poszukiwaniem sposobów na to, jak zminimalizować negatywne dysfunkcji i chorób. Wskazują na to liczby publikacji naukowych w których zasadniczym przedmiotem zainteresowania były ludzka słabość i ograniczenia.

psychologia silnych stron
Pixabay

Psychologia silnych stron – przedmiot

Psychologia silnych stron oraz psychologia pozytywna zasadniczo skupia się na mocnych stronach oraz możliwości ich rozwoju. Koncentruje się na identyfikowaniu kompetencji oraz sposobów na ich stymulację. Osiągnięcia psychologii silnych stron pomagają w rozwijaniu potencjału osobowościowego. Pozwalają na identyfikację uzdolnień i talentów oraz pomagają w maksymalizacji indywidualnego potencjału oraz zasobów osobistych.

Zasadniczym celem psychologii silnych stron jest poszukiwanie wiedzy na temat tego, jakie dana osoba posiada silne strony oraz w jaki sposób może je realizować w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

Psychologia silnych stron – silne strony i sposób ich rozumienia

Czym są silne strony? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy w czym tak naprawdę jest dobra. Każdy z nas nie może być uzdolniony we wszystkim i być dobry we wszystkich, ale każdy z nas ma określone silne strony. Nie wszyscy ludzie zdają sobie z nich sprawę. Definicja silnej strony wskazuje, iż jest to ponadprzeciętna umiejętność w zakresie wykonywania określonej czynności, która ma wartość użyteczną. W myśl tej definicja tak naprawdę każda umiejętność może być silną stroną. Dlaczego zatem wiele osób nie jest świadomych tego, co stanowi o źródle ich siły i możliwościach? Wynika to głównie z trzech zasadniczych powodów: postrzeganie zwyczajności posiadanych cech, wychowanie i kultura.

Odkryj swoje silne strony TERAZ i przejdź do testu KWESTIONARIUSZ UZDOLNIEŃ

Źródła braku samoświadomości silnych stron:

  1. Wiele osób na co dzień będąc sobą przyzwyczaja się do swojego sposobu funkcjonowania, dlatego postrzega swoje cechy jako coś zwyczajnego. Nie dostrzegają, iż ich indywidualny wzorzec może być silną stroną. Dla osoby towarzyskiej zjednywanie sobie ludzi i sprawianie, że inni ją lubią jest czymś na tyle codziennym i naturalnym, że nie ma w sobie niczego niezwykłego. Głębsza analiza wskazuje, iż nie każda osoba ma taką umiejętność. Wiele osób ma problem z nawiązywaniem nowych relacji i powodowaniem, że mają one przyjemny wymiar. Tym samym zdobywanie sympatii jest niezwykle cenną umiejętnością, która z powodzeniem może być wykorzystywana w wielu zawodach takich jak doradca, trener, nauczyciel, handlowiec czy przedsiębiorca. Osoby zjednujące sobie ludzi osiągają w tych zawodach wyjątkowe wyniki a tym samym ich silna strona będzie wpływać na osiąganie przez nich sukcesu.
  2. Tradycyjny model funkcjonowania opiera się w dużej mierze na ograniczeniach, zwracaniu wagi na słabości oraz pokazywaniu, iż dana osoba czegoś nie potrafi. Rodzice czy nauczyciele często podkreślają i stawiają na ocenę braków i niedociągnięć. Świadomość siebie w dużej mierze jest oparta na tym, co usłyszeliśmy o sobie od innych, znaczących dla nas osób. Jeśli osoby te najczęściej dostrzegają u nas nasze słabości i skupiają na nich swoją uwagę to równocześnie stawiają podwaliny dla negatywnej samooceny. Identyfikacja i wzmacnianie posiadanych u dzieci silnych stron jest niestety rzadką praktyką. Dzieci częściej słyszą od rodziców że zrobiły coś źle, niż że są w czymś dobre.
  3. W relacjach wychowawczych dziecko często słyszy od osób znaczących słowa typu: nie ruszaj, nie dotykaj, zostaw to, nie zepsuj. Te komunikaty zawierają w sobie wysoki ładunek negatywnych konotacji. Generalnie wskazują, iż dana osoba ma braki i jest niegodna. Dziecko przyjmuje komunikaty wprost. Buduje tym samym w sobie obraz siebie jako osoby niekompetentnej a tym samym o niskim poczuciu własnej wartości i niskiej samoocenie.

Psychologia silnych stron – cele rozwojowe

Psychologia silnych stron skupia się zatem na identyfikacji uzdolnień, talentów czy umiejętności, które mogą zostać rozwinięte oraz konstruktywnie wykorzystanie w życiu danej osoby. Dzięki takiemu postępowaniu budowane jest równocześnie wysokie poczucie wartości danej osoby. Dana osoba nabywa większa pewność siebie a tym samym zwiększa własną gotowość do działania i zmagania się z otoczeniem. Takie nastawienie zachęca do działania a tym samym do zwiększenia poziomu osiągnięć i sukcesów zarówno życiowych i zawodowych.

CHCESZ POZNAĆ, W CZYM JESTEŚ DOBRY? Sprawdź KWESTIONARIUSZ UZDOLNIEŃ