Testy rekrutacyjne

Testy rekrutacyjne

Pracodawcy rekrutując opierają się nie tylko na deklaracjach i dokumentach dostarczonych przez kandydata do pracy. Chcą mieć pewność, że osoba starająca się o pracę będzie spełniać szczegółowe wymagania danego stanowiska. Pomocom w takim przypadku służą testy rekrutacyjne. Ich zasadniczą zaletą jest możliwość przeprowadzenia szybkiej i sprawnej selekcji dużej ilości kandydatów przy stosunkowo niskim nakładzie pracy. Testy rekrutacyjne często występują w formie elektronicznej, co powoduje, iż wynik jest dostępny zaraz po ich wypełnieniu. Z punktu widzenia praktycznego warto przyjrzeć się trzem kategoriom testów:

  • Testy uzdolnień
  • Testy osobowości
  • Testy kompetencyjne

Każdy z nich mierzy różne właściwości związane z wykonywaniem obowiązków.

Testy rekrutacyjne – UZDOLNIENIA

Testy uzdolnień to narzędzia oceny i selekcji zdolności związanych z funkcjonowaniem poznawczym, społecznym i fizycznym. Uzdolnienia odpowiadają za ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków. Najczęściej ostateczny ich kształt pojawia się w wieku około 15 lat i pozostają względnie trwałe do końca życia. Tak naprawdę każdy człowiek ma jakieś uzdolnienia i jest w czymś lepszy niż większość ludzi. W przypadku testów rekrutacyjnych najczęściej mierzone są zdolności w zakresie operacji matematycznych, logicznych i językowych. Do kategorii zdolności należą również zdolności społeczne, związane z wyobraźnią jak również sprawnością ruchową i fizyczną czy określonym sposobem myślenia.

Przykładem wrodzonych uzdolnień jest lista talentów opracowanych przez Instytut Gallupa.

Testy rekrutacyjne – OSOBOWOŚĆ

Testy osobowości to narzędzia diagnostyczne pozwalające na identyfikację względnie trwałych cech i właściwości psychicznych danej osoby warunkujących jej zachowanie. W odróżnieniu od uzdolnień, które dotyczą zachowań związanych z przedmiotem wykonywania pracy, cechy osobowości dotyczą szerokiego zakresu funkcjonowania człowieka. Testy osobowości mierzą zarówno poszczególne cechy jak również ich określone konfiguracje w postaci typu.

Przykładowe testy osobowości >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Testy rekrutacyjne – KOMPETENCJE

Testy kompetencyjne to narzędzia oceny poziomu posiadanych przez daną osobę kompetencji. Kompetencja to określona konfiguracja wiedzy, umiejętności i postawy. To co wyróżnia kompetencje od uzdolnień i osobowości to możliwość nauczenia. Zarówno uzdolnienia jak i osobowość nie podlegają wyuczeniu, mają silne podłoże biologiczne. Z kolei kompetencje są w pełni wyuczalne. Testy kompetencyjne mierzą mogą mierzyć:

  • wiedzę z danego zakresu – informatyka, księgowość, prawo, itp.
  • zachowanie się w określonych sytuacjach – obsługa klienta, negocjacje, sytuacje kryzysowe
  • umiejętność posługiwania się – przedmiotem, urządzeniem, językiem,
  • przekonania dotyczące – pracy, klienta, wykonywanych zadań.

Testy rekrutacyjne – metody pomiaru

Najczęściej testy rekrutacyjne przyjmują formę papier – ołówek lub jego uwspółcześnioną formę klawiatura/myszka – ekran komputera. Testy tego typu zazwyczaj polegają na udzielaniu odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie zadań wymagających obliczeń czy logicznego myślenia czy wskazywania na dostępne do wyboru możliwości.

Testy rekrutacyjne mogą przybierać również formę zadań do wykonania, np. zmontowanie urządzania, ułożenie konstrukcji z dostępnych materiałów czy zaprojektowania określonego rozwiązania.

Do ciekawszych rodzajów testów należą tzw. testy aparaturowe. Badanie polega na wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń mierzących różne właściwości, np. koordynacja wzorkowo-ruchowa, psychomotoryka, uwaga, koncentracja,

Podsumowując testy rekrutacyjne są w stanie udzielić obiektywnej informacji jaki dana osoba ma potencjał i w jakim kierunku może się z powodzeniem rozwijać.

Przykładowe testy serwisu Pracownia Testów >>KLIKNIJ TUTAJ<<