disc

DISC – STYLE BEHAWIORALNE

DISC jest testem badającym style behawioralne danej osoby. Narzędzie to zostało stworzone w oparciu o klasyczną koncepcję Williama Marstona, profesora Uniwersytetu Harvarda.

Model DISC zakłada, iż każdy człowiek wykazuje charakterystyczne dla siebie, powtarzalne wzorce zachowań. Wzorce te mają swoje źródło w postawach danej osoby. Marston wyszczególnił dwie podstawowe, przeciwstawne sobie pary postaw opisujących stosunek danej osoby do innych ludzi oraz świata zewnętrznego.

DISC – pary postaw:

  • PASYWNOŚĆ – ZADANIOWOŚĆ (postawy te odnoszą się do zachowań związanych z nastawieniem na świat wewnętrzny, zachowawczość i reaktywność vs zachowania związane z inicjowaniem działań oraz kształtowaniem otoczenia i nastawieniem na świat zewnętrzny)
  • Społeczność – ZADANIOWOŚĆ (skierowanie uwagi na relacje i innych ludzi vs skierowanie uwagi na wyniki i działania).

Kombinacja par postaw definiuje zasadniczy styl behawioralnych danej osoby. Model DISC zawiera w sobie cztery podstawowe style

  • Dominance
  • Influence
  • Steadiness
  • Conscientiousness

Sam system nie został stworzony by klasyfikować zachowania na dobre i złe, lecz ma służyć temu, by opisać główne tendencje zachowania danej osoby oraz opisać jej postawę wobec innych ludzi i otoczenia.

Model DISC pozwala uzyskać również informacje w jaki sposób dana osoba podejmuje decyzje, jak kształtuje relacje interpersonalne, jaka jest emocjonalność danej osoby oraz jakie ma preferencje odnośnie wykonywanych zadań i sposobów rozwiązywania problemów.

Przejdź do testu >>KLIKNIJ TUTAJ<<