test ról zespołowych

TEST RÓL ZESPOŁOWYCH

Test Ról Zespołowych to narzędzie opracowane w celu identyfikacji preferowanych ról zespołowych a tym samym skłonności do przybierania określonych wzorców zachowań, sposobu myślenia, działania i wchodzenia w określony typ relacji. Role są silnie osadzone w osobowości danego człowieka, ale nie są z nią tożsame. Każdy z nas ma skłonność do wchodzenia w określone role a w inne nie. Możemy oczywiście przyjmować inne role niż te naturalne, ale wtedy nasze działania nie są aż tak efektywne i swobodne jak działanie zgodnie z posiadanymi naturalnymi skłonnościami. Z punktu widzenia zadowolenia z wykonywanej pracy, zalecane jest by szukać takich zadań, obowiązków i relacji, które będą właśnie zgodnie z dominującą rolą.

Test Ról Zespołowych opiera się na wszystkich powyższych założeniach, wskazując, która z ról jest dominująca u danej osoby a tym samym sugeruje jakie zadania, styl pracy i zakres obowiązków będzie dla danej osoby najbardziej odpowiedni.

Test Ról Zespołowych – kluczowe korzyści:

  • świadomość dominującej roli zespołowej,
  • wiedza na temat dominującego wzorca wchodzenia w relację,
  • wiedza, jakie obowiązki będą najbardziej odpowiednie dla danej osoby,
  • wiedza na temat preferowanego stylu pracy,
  • wiedza na temat preferowanego sposobu rozwiązywania problemów.

Zadaniem osoby wypełniającej test jest wybranie spośród dostępnych możliwości tych, które w najlepszym stopniu określają daną osobę.

Przejdź do testu >>KLIKNIJ TUTAJ<<