kwestionariusz uzdolnień

KWESTIONARIUSZ UZDOLNIEŃ

Kwestionariusz Uzdolnień jest testem mierzącym poziom silnych stron. Każda ze skal testu reprezentuje uzdolnienia i talenty związane z wykonywaniem zadań i obowiązków zawodowych. Opisuje zestaw zachowań, sposób myślenia i działania składający się na wzorzec odzwierciedlający dominujący rodzaj funkcjonowania.

Kwestionariusz Uzdolnień – cele i założenia

Celem tego testu jest pomoc w wyszczególnieniu kluczowych silnych stron i uzdolnień pozwalających na optymalne planowanie i rozwijanie kariery zawodowej.  Osoba badana otrzymuje wynik i jego opis wraz z listą zawodów stanowiących reprezentację dla danego uzdolnienia. Należy pamiętać, iż celem tego testu nie jest wskazanie konkretnego zawodu jako takiego, ale pokazanie jaki dominujący wzorzec postępowania prezentuje dana osoba. Tym samym tak naprawdę każde uzdolnienie może zostać zrealizowane w każdym zawodzie pod warunkiem dostosowania zakresu obowiązków do posiadanych kluczowych uzdolnień.

Kwestionariusz Uzdolnień – wynik i jego interpretacja

Test ten został skonstruowany w celu wyselekcjonowania dominującego sposobu funkcjonowania oraz uporządkowania i wyszczególnienia  kluczowych zdolności danej osoby. Z punktu widzenia kariery zawodowej najbardziej istotne są te uzdolnienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i to one powinny stanowić podstawę planowania i rozwoju kariery. System prezentuje opis 4 najważniejszych uzdolnień, zaś w przypadku pozostałych przedstawiony jest ich skrótowy opis. Test mierzy 20 różnych uzdolnień. Szacunkowy czas wypełnienia wynosi 15-20 minut.

Kwestionariusz Uzdolnień >>PRZEJDŹ DO TESTU<<