coaching kariery

COACHING KARIERY

Coaching kariery to dział Pracowni Testów oferujący testy z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej. Sam coaching kariery jest obszarem coachingu zajmującym się karierą zawodową.

Coaching to relacja partnerska między coachem a osobą coachowaną. Podczas spotkań z coachem klient uzyskuje pomoc w zakresie realizacji ważnych dla siebie celów. Coaching kariery skupia się na celach zawodowych.

Celem coachingu kariery jest:

  • Zdefiniowanie oczekiwań wobec swojej pracy i kariery zawodowej,
  • Określenie jaka praca będzie dawać największą satysfakcję,
  • Uzyskanie świadomości posiadanych silnych stron, predyspozycji i uzdolnień,
  • Podniesienie efektywności swojej pracy.

Coaching kariery jest przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową jak i dla osób, które nie czują się dobrze ze swoją dotychczasową pracą, i chcą coś zmienić.


 

Testy związane z planowanie i rozwojem kariery (coaching kariery) znajdujące się w ofercie Pracowni Testów

KWESTIONARIUSZ UZDOLNIEŃ

Test Kwestionariusz Uzdolnień został opracowany w celu pomiaru poziomu silnych stron. Każda ze skal testu odzwierciedla uzdolnienia i talenty związane z wykonywaniem zadań i obowiązków zawodowych. Wynikiem testu jest wyszczególnienie silnych stron i uzdolnień  oraz wskazanie na dominujący sposób funkcjonowania danej osoby pozwalających na optymalne planowanie i rozwijanie kariery zawodowej

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                                           >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


TEST RÓL ZESPOŁOWYCH

Test Ról Zespołowych został został oparty na osiągnięciach dr Meredith’a Belbin’a. Efektem jego badań było opracowanie modelu dziewięciu ról, przyjmowanych przez członków zespołów. Określona konfiguracja ról w zespole prowadzi do jego sukcesu lub niepowodzenia. Role mają silne osadzenie w osobowości co oznacza, iż zachowania poszczególnych osób można przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem. Z punktu widzenia planowania i rozwoju kariery zalecane jest aby podejmować taką pracę, która odzwierciedla role przyjmowane w sposób naturalny.

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                                     >> PRZEJDŹ DO TESTU <<


TYPY ZAWODOWE

Amerykański badacz John l. Holland wyszczególnił sześć dominujących typów osobowości zawodowej, z których każda odnosi się do różnego rodzaju aktywności związanych z wykonywaną pracą. Każdy człowiek posiada cechy każdego typu. Cechy te występują w natężeniu hierarchicznym, co powoduje iż każdy ma określone predyspozycje dotyczące poszczególnych zawodów. Jeśli dana osoba nie będzie wykonywać pracy zgodnie z posiadanymi predyspozycjami to najprawdopodobniej będzie doświadczać frustracji i wewnętrznego konfliktu związanego z niezadowoleniem z wykonywanej pracy.

>> PRZEJDŹ DO TESTU <<


WARTOŚCI PRACY

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności.

Wypełniając ten test uzyskasz wynik wskazujący jakie są Twoje dominujące wartości pracy oraz jakie rodzaje kariery będą w związku z tym najbardziej Tobie odpowiadać.

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<


INDYKATOR WZORCÓW KARIERY

Test Indykator Wzorców Kariery został oparty na wynikach pomysłodawcy badań nad silnymi stronami Donalda Cliftona. Silne strony to zbliżone do doskonałości wykonywanie jakiejś czynności wpływające na ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków. Silne strony mają głębokie podstawy neurobiologiczne co oznacza, iż są względnie trwałe przez całe życie danej osoby. Indykator Wzorców Kariery bazuje na tych założeniach pomagając wskazać najsilniejsze strony danej osoby oraz podpowiada jaki wzorzec kariery jest dla niej najbardziej odpowiedni.

 >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


Słowa kluczowe

coaching kariery, coaching kariery testy, badanie kompetencji zawodowych, badanie predyspozycji zawodowych, bezpłatny test predyspozycji zawodowych, darmowe testy predyspozycji zawodowych, darmowe testy zawodowe, darmowy test predyspozycji zawodowych, doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, doradztwa zawodowego, doradztwo zawodowe online, doradztwo zawodowe test, doradztwo zawodowe testy, jak wybrać zawód test, jaki kierunek studiów wybrać test, jaki wybrać zawód test, jaki zawód test, jaki zawód wybrać psychotest, jaki zawód wybrać test, kompetencje zawodowe, kwestionariusz kompetencji zawodowych, kwestionariusz predyspozycji zawodowych, kwestionariusz preferencji zawodowych, kwestionariusz zainteresowań zawodowych, kwestionariusz zawodowy, predyspozycje do pracy, predyspozycje do zawodu, predyspozycje zawodowe, predyspozycje zawodowe darmowy test, predyspozycje zawodowe test, predyspozycje zawodowe test darmowy, psycholog zawodowy, test doradztwo zawodowe, test jaki zawód, test jaki zawód wybrać, test kariery zawodowej, test kompetencji kierowniczych, test kompetencji zawodowej, test kompetencji zawodowych, test kompetencji zawodowych online, test kompetencyjny, test kwalifikacji zawodowych, test na kompetencje zawodowe, test na predyspozycje zawodowe, test na preferencje zawodowe, test na wybór zawodu, test na zainteresowania, test na zawód, test na zawód w przyszłości, test osobowości hollanda, test osobowości i zainteresowań, test osobowości praca, test osobowości zawodowej, test predyspozycje zawodowe, test predyspozycji, test predyspozycji językowych, test predyspozycji zawodowej, test predyspozycji zawodowych, test predyspozycji zawodowych darmowy, test predyspozycji zawodowych hollanda, test predyspozycji zawodowych online, test predyspozycji zawodowych psychologia, test predyspozycji zawodowych za darmo, test preferencji i predyspozycji zawodowych, test preferencji zawodowych, test psychologiczny praca, test psychologiczny zawód, test wyboru zawodu, test zainteresowań, test zainteresowań zawodowych, test zawodowy, test zawodowy online, test zawodowy za darmo, test zdolności zawodowych, testy dla pracowników, testy do pracy, testy doradcy zawodowego, testy doradztwo zawodowe, testy kompetencji, testy kompetencji językowych, testy kompetencji zawodowych, testy kompetencyjne, testy na predyspozycje zawodowe, testy na wybór zawodu, testy na zawód, testy osobowości zawodowej, testy predyspozycji, testy predyspozycji zawodowych, testy predyspozycji zawodowych darmowe, testy predyspozycji zawodowych online, testy predyspozycji zawodowych za darmo, testy psychologiczne, testy psychologiczne do pracy, testy psychologiczne praca, testy z doradztwa zawodowego, testy zawodowe, testy zawodowe darmowe, wybór zawodu, wybór zawodu test