Psychologia Pozytywna

Psychologia pozytywna należy do najnowszych nurtów tej dziedziny nauki. Dzięki swojemu podejściu oraz przedmiotowi zainteresowania dociera do tak szerokiego grona odbiorców, jak żaden z podstawowych kierunków psychologicznych. Na czym zatem polega jej fenomen? Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do tradycyjnego rozumienia roli psychologa, zwraca szczególną uwagę na silne strony jednostki.

Chcesz poznać swoje silne strony >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Psychologia pozytywna – przedmiot zainteresowania

Celem psychologii pozytywnej jest katalizowanie zmian i budowanie pozytywnych cech. Skupia się na tym, jak wywoływać pozytywne emocje, dobre samopoczucie, zadowolenie i satysfakcję, nadzieję oraz optymizm. Na poziomie indywidualnym psychologia pozytywna koncentruje się na kształtowaniu zalet i cnót takich jak zdolność do miłości, odwaga, umiejętności interpersonalne, wrażliwość estetyczną, wytrwałość, wybaczenie, oryginalność,  duchowość i mądrość. Na poziomie grupy psychologia pozytywna skupia się na cnotach obywatelskich i instytucjach zajmujących się wspieraniem społeczeństwa w zakresie pełnienia ról obywatelskich, odpowiedzialności, troski, altruizmu, uprzejmości, tolerancji i etycznej pracy.

psychologia pozytywna

Psychologia pozytywna i jej cele

Psychologia pozytywna jako zasadniczy przedmiot swojej pracy ma przed sobą trzy główne cele. Należą do nich:

  1. Poznanie pozytywnej strony natury człowieka – mają miejsce tutaj działania związane z identyfikacją i opracowaniem klasyfikacji sił, walorów oraz pozytywnych stron i cnót człowieka.
  2. Opisanie i charakterystyka pozytywnych doświadczeń i dobrostanu – przedmiotem zainteresowanie jest opis dróg prowadzących do szczęścia i maksymalizacja pozytywnych doznań.
  3. Wyjaśnianie funkcjonowania w modelu pozytywnym – celem jest odejście od modelu medycznego i patogenetycznego (nie chodzi o odrzucenie zaburzeń i deficytów) na rzecz koncentracji na pozytywnej stronie funkcjonowania człowieka oraz zwiększaniu jego zasobów.

Psychologia pozytywna jako taka nie jest alternatywą dla tradycyjnego podejścia ale jako model komplementarny, który razem z tradycyjnym podejściem będzie tworzył zbalansowaną psychologię obejmującą w swoim zakresie pełnię tego, co składa się na naturę ludzkiego zachowania i doświadczenia. Dzięki tej integracji wiedza na temat ludzkiego cierpienia i patologii jest uzupełniona o wiedzę dotyczącą pozytywów życia i doświadczenia ludzkiego.

Szczegółowe działania psychologii pozytywnej obejmują:

  • Pozytywną diagnozę – identyfikacja sił, mocnych stron i pozytywnych dyspozycji.
  • Pozytywna prewencja – rozwój kompetencji, stymulowanie rozwoju osobistego, osiąganie celów osobistych i zawodowych, poprawa relacji rodzinnych i społecznych.
  • Pozytywna interwencja i psychoterapia – pomoc w zaburzeniach emocjonalnych i zachowania ukierunkowana na wzmacnianiu silnych stron i zasobów pozwalających na samodzielne radzenie sobie z trudnościami.

Poznaj swoje silne strony KWESTIONARIUSZ UZDOLNIEŃ