Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie

Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie w modelu Wielkiej Piątki jest cechą odpowiedzialną za tendencję do poszukiwania oraz pozytywnego wartościowania, doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą.

Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie – bieguny Otwartości

Otwartość na doświadczenie można przedstawić w postaci przeciwstawnych biegunów określających skłonność do określonych zachowań, tj.:

  • Konwencjonalizm vs nie konwencjonalizm
  • Podporządkowanie się autorytetom vs kwestionowanie autorytetów
  • Pragmatyczne zainteresowania vs skłonność do wyobrażania sobie i fantazjowania
  • Uznane społecznie sposoby działania vs otwartość na eksperymenty
  • Tradycjonalizm vs odkrywanie nowych idei
  • Znane vs nowe

Interesuje Cię Twój poziom Ekstrawertyczności? >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Wielka Piąta: Otwartość na doświadczenie – opis biegunów

Osoby, które posiadają wysoki poziom Otwartości na doświadczenie zazwyczaj charakteryzują się ciekawością świata zewnętrznego jak i wewnętrznego. Często wykazują się wrażliwością estetyczną i wyobraźnią co przekłada się na bogatsze pod względem doznań życie czy zainteresowanie sztuką. Większa wrażliwość związana jest również z większym poziomem doświadczania zarówno negatywnych jak i Wielka Piątka: Otwartość na doświadczeniepozytywnym emocji pod względem intensywności. Chętnie przeznaczają swój czas na wymyślaniu nowych rzeczy, są kreatywne i mają żywą wyobraźnię. Wykazują intelektualną ciekawość przejawiającą się w poszukiwaniu nowych idei, doświadczeń i doznań. Zazwyczaj są to osoby uznające niekonwencjonalne wartości, tym samym mają skłonność do kwestionowania autorytetów i niezależność w osądach.

Z kolei osoby z niskim wynikiem w skali Otwartości na doświadczenie wykazują tendencję do zachowań konwencjonalnych. O takich osobach mówi się, że „twardo stąpają po ziemi”. Wykazują praktyczne nastawienie. Zazwyczaj mają pragmatyczne zainteresowania oraz preferują uznane społecznie sposoby działania. Od rzeczy nowych preferują znane i sprawdzone sposoby działania. Osobom o niskiej otwartości przypisuje się zamknięcie na idee odbiegające od ich systemu wartości i przekonań. W poglądach są zdecydowanie konserwatywne a ich horyzonty są zdecydowanie węższe. Mają również płytsze zainteresowania. Emocjonalnie są raczej wyciszone.

Więcej na temat testu WIELKA PIĄTKA >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie i jej składniki

Na cechę otwartości na doświadczenie składa się 6 czynników drugiego rzędu. Należą do nich:

Wyobraźnia – cecha ta związana jest z otwartością na fantazjowaniem i wyobrażaniem sobie. U osób z wysokim wynikiem wyobraźnia odgrywa dużą rolę  wpływając na ich bogate i twórcze życie.

Estetyka – osoby z wysokim wynikiem w tej skali cenią sobie sztukę i piękno. Niekoniecznie muszą wykazywać zdolności artystyczne, ale wykazują na temat sztuki większą wiedzę niż przeciętna osoba oraz sztuka wywiera na nich duże wrażenie.

Uczucia – ta cecha otwartości odnosi się do wrażliwości na własne uczucia oraz uznanie emocji jako ważnego elementu życia. Osoby z wysokim wynikiem w tej skali zazwyczaj doznają głębszych i bardziej zróżnicowanych emocji.

Działania – osoby z wysokim wynikiem w tej skali chętnie podejmują czynności związane z doświadczaniem nowych rzeczy. Chętnie podróżują, smakują nowych potraw, preferują nowości i zmienności oraz wykazują rozległe zainteresowania.

Idee – w tej skali wysoki wynik oznacza posiadanie zainteresowań intelektualnych dla nich samych. Osoby takie chętnie prowadzą różnego rodzaju rozważania, interesują się niekonwencjonalnymi ideami, prowadza dyskusje filozoficzne czy rozwiązują zadania wymagające myślenia.

Wartości – wysoki wynik w tej skali oznacza z kolei otwartość na rewizję wobec uznanych  społecznie wartości politycznych, religijnych czy społecznych.