Wielka Piątka: Ugodowość

Wielka Piątka: Ugodowość, podobnie jak ekstrawertyczność, jest wymiarem osobowości związanym ze skłonnościami interpersonalnymi. Osoby ugodowe określane są mianem altruisty. Zazwyczaj darzą inne osoby sympatią, życzliwością oraz wykazują chęć pomagania innym ludziom. Wykazują przekonanie, iż mogą również liczyć na pomoc ze strony innych.

Wielka Piątka: Ugodowość – bieguny Ugodowości

Ugodowość, w modelu Wielkiej Piątki, można przedstawić w postaci przeciwstawnych biegunów określających skłonność do określonych zachowań, tj.:

  • Ustępliwość vs konfliktowość
  • Altruizm vs egocentryzm
  • Ufność vs sceptycyzm
  • Współpraca vs rywalizacja

Interesuje Cię Twój poziom Ugodowości? >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Wielka Piąta: Ugodowość – opis biegunów

Osoby, które posiadają wysoki poziom Ugodowości zazwyczaj charakteryzują się wysokim nastawieniem prospołecznym. Z tego powodu często cieszą się popularnością i sympatią ze strony innych. Osoby takie można scharakteryzować jako prostolinijne, ufne i wzbudzające sympatię. Wielka Piątka: UgodowośćMogą mieć one kłopot w sytuacji konieczności walki o swoje zdanie.

Osoby z niskim poziomem ugodowości określane są jako konfliktowe i antagonistyczne. Wykazują się egocentrycznym podejściem do świata. Zazwyczaj są sceptyczne wobec intencji innych ludzi. Wykazują również raczej postawę rywalizującą niż współpracującą. Jakkolwiek osoba taka może nie cieszyć się popularnością, to cecha ta jest zdecydowaną zaletą w sytuacji konieczności walki o swoje interesy oraz gdy sytuacja wymaga krytycznego i sceptycznego myślenia. Osoby takie mogą mieć skłonności do manipulowania. Ze względu na swój sceptycyzm mogą wykazywać się podejrzliwością. Tym samym niechętnie podejmują współprace i raczej polegają na sobie niż są gotowe do obdarzenia innych zaufaniem.

Więcej na temat testu WIELKA PIĄTKA >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Wielka Piątka: Ugodowość i jej składniki

Na cechę Ugodowości składa się 6 czynników drugiego rzędu. Należą do nich:

Zaufanie – Skala ta opisuje skłonność do przypisywania innym dobrych zamiarów i uczciwości. Niski wynik związany jest z tendencją do bycia cynicznym i sceptycznym wobec intencji innych ludzi.

Prostolinijność – Wysoki wynik uzyskują osoby otwarte, szczere i prostoduszne. Z kolei niski wynik dotyczy osób wykazujących tendencję do manipulowania innymi i przebiegłość oraz rzadziej wyrażają swoje prawdziwe zdanie.

Altruizm – Wysoki wynik odnosi się do osób przejawiających szczere zainteresowanie sprawami innych ludzi, troskę i chęć niesienia pomocy innym. Niskie wyniki uzyskują osoby w większym stopniu skoncentrowane na sobie a w mniejszym angażujące się w sprawy innych.

Ustępliwość – Cecha opisuje skłonność do powściągania reakcji i ustępliwość vs rywalizację, agresywność i skłonność do konfrontacji.

Skromność – Wysoki wynik opisuje osoby skromne i unikające rozgłosu. Niski wynik charakteryzuje ludzi uważających, że są kimś wyjątkowym przez co mogą być odbierane jako zarozumiałe i aroganckie.

Skłonność do rozczulania się – Skala ta odnosi się do postawy współczucia, zainteresowania innymi i określaniu kto powinien zająć się pomocą osobom w szczególnych sytuacjach życiowych.