jak osiągnąć szczęście życiowe

Jak osiągnąć szczęście życiowe? 12 kroków do poczucia spełnienia w życiu.

Jak osiągnąć szczęście życiowe? To pytanie zadaje sobie wiele osób w poszukiwaniu wskazówek jak je osiągnąć. 12 kroków do szczęścia życiowego to wyselekcjonowana lista działań opartych na badaniach psychologii pozytywnej i osiągnięć pracujących w tym nurcie psychoterapeutów. Każde z działań stosowane systematycznie znacząco zwiększa poczucie

psychologia silnych stron

Psychologia silnych stron

Psychologia silnych stron to podejście wywodzące się nowego nurtu w psychologii określanego mianem psychologii pozytywnej. Przez lata psychologia koncentrowała swoją uwagę na patologii, zaburzeniach i ich źródłach. Psycholodzy zaś w głównej mierze zajmowali się poszukiwaniem sposobów na to, jak zminimalizować negatywne dysfunkcji i chorób. Wskazują na

psychologia pozytywna

Psychologia Pozytywna

Psychologia pozytywna należy do najnowszych nurtów tej dziedziny nauki. Dzięki swojemu podejściu oraz przedmiotowi zainteresowania dociera do tak szerokiego grona odbiorców, jak żaden z podstawowych kierunków psychologicznych. Na czym zatem polega jej fenomen? Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do tradycyjnego rozumienia roli psychologa, zwraca szczególną uwagę

wielka piątka: sumienność

Wielka Piątka: Sumienność

Wielka Piątka: Sumienność jest cechą osobowości odpowiedzialną za opieranie się pragnieniom i impulsom oraz samokontroli. Sumienność związana jest z procesem aktywnego planowania organizowania i wykonywania zadań jak również z rzetelnością i odpowiedzialnym podejściem do obowiązków. Wielka Piątka: Sumienność – bieguny Sumienności Sumienność, w modelu Wielkiej

Wielka Piątka: Ugodowość

Wielka Piątka: Ugodowość

Wielka Piątka: Ugodowość, podobnie jak ekstrawertyczność, jest wymiarem osobowości związanym ze skłonnościami interpersonalnymi. Osoby ugodowe określane są mianem altruisty. Zazwyczaj darzą inne osoby sympatią, życzliwością oraz wykazują chęć pomagania innym ludziom. Wykazują przekonanie, iż mogą również liczyć na pomoc ze strony innych. Wielka Piątka: Ugodowość

Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie

Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie

Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie w modelu Wielkiej Piątki jest cechą odpowiedzialną za tendencję do poszukiwania oraz pozytywnego wartościowania, doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą. Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie – bieguny Otwartości Otwartość na doświadczenie można przedstawić w postaci przeciwstawnych biegunów określających

wielka piątka: ekstrawertyczność

Wielka Piątka: Ekstrawertyczność

Wielka Piątka: Ekstrawertyczność to jeden z powszechniej znanych czynników wyszczególnionych modelu Wielkiej Piątki. Cecha ta odnosi się w głównej mierze do opisu ilości interakcji społecznych, poziomu aktywności i energii oraz zdolności do odczuwania emocji pozytywnych. Wielka Piątka: Ekstrawertyczność – bieguny Ekstrawertyczności Na cechę Ekstrawertyczności składają

Wielka Piątka: Neurotyczność

Wielka Piątka: Neurotyczność

Wielka Piątka: Neurotyczność to jeden z czynników wyszczególnionych modelu Wielkiej Piątki. Cecha ta odzwierciedla poziom wrażliwości na stres, przystosowanie emocjonalne oraz skłonność do przeżywania negatywnych emocji. Neurotyczność umożliwia odróżnienie osób stabilnych emocjonalnie i przystosowanych od osób wykazujących emocjonalne niezrównoważenie oraz brak przystosowania. Sama Neurotyczność to

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym odgrywają szczególną rolę odkąd procesy edukacyjne kształtują nie tylko umysły, ale również przygotowują do wyboru zawodu i kariery zawodowej. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku wiedza psychologiczna zwłaszcza ta dotycząca czynników i warunków środowiskowych wpływających na wybór ścieżki kształcenia a

typy osobowości zawodowych hollanda

Typy osobowości zawodowych Hollanda

Typy osobowości zawodowych Hollanda to jedna z popularniejszych teorii pozwalających na trafne zdiagnozowanie predyspozycji danej osoby a następnie dopasowanie do nich odpowiedniego zawodu. Holland zwraca uwagę na to, że wybór zawodu i kariery zawodowej stanowi bardzo ważny aspekt rozwoju osobowości człowieka oraz ważny aspekt ekspresji