Wielka Piątka: Sumienność

Wielka Piątka: Sumienność jest cechą osobowości odpowiedzialną za opieranie się pragnieniom i impulsom oraz samokontroli. Sumienność związana jest z procesem aktywnego planowania organizowania i wykonywania zadań jak również z rzetelnością i odpowiedzialnym podejściem do obowiązków.

Wielka Piątka: Sumienność – bieguny Sumienności

Sumienność, w modelu Wielkiej Piątki, może zostać przedstawiona pod postacią dwóch, przeciwstawnych biegunów określających skłonność do określonych zachowań, tj.:

  • Samokontrola vs uleganie pragnieniom i impulsom
  • Planowanie vs brak planowania
  • Rzetelność vs niepoważne podejście do obowiązków
  • Silna wola vs słaba wola

Interesuje Cię Twój poziom Ugodowości? >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Wielka Piąta: Sumienność – opis biegunów

Osoby, które posiadają wysoki poziom Sumienności zazwyczaj posiadają silną wolę i dużą germinacją. Mają wyznaczone cele, do których dążą wielka piątka: sumiennośćoraz wykazują się konsekwencją w ich realizacji. Osoby z wysokimi wynikami zazwyczaj są dokładne, punktualne i rzetelne. W pracy wykazują się obowiązkowością, ambicją, pracowitością i zdyscyplinowaniem. Dzięki temu często osiągają wysokie wyniki w nauce czy karierze zawodowej. Negatywnym przejawem wysokiej Sumienności może być skłonność do pracoholizmu czy kompulsywnego dbania o porządek.

Wynik niski odnosi się zazwyczaj do osób wykazujących się niskim staraniem o przestrzeganie zasad moralnych, są mniej wytrwałe w dążeniu do celów i bardziej „zachciankowe”. Tym samym przez innych mogą być odbierane jako mniej godne zaufania, leniwe czy nieuważne. Zdecydowanie preferują wartości hedonistyczne nad samokontrolę.

Więcej na temat testu WIELKA PIĄTKA >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Wielka Piątka: Sumienność i jej składniki

Na cechę Sumienności składa się 6 czynników. Są to:

Kompetencja – Cecha ta odnosi się do posiadania przekonania o posiadaniu odpowiednich zasobów niezbędnych do skutecznego i samodzielnego radzenia sobie w działaniu.

Skłonność do porządku – Wysoki wynik związany jest z przywiązaniem do schludności, systematyczności, dbałości o porządek oraz zorganizowanie.

Obowiązkowość – Skala ta odnosi się do skłonności do przestrzegania zasad etycznych oraz skrupulatności w zakresie wypełniania zobowiązań moralnych.

Dążenie do osiągnięć – Wysoki wynik w tej skali odnosi się do posiadania wysokich aspiracji oraz wytrwałej pracy ukierunkowanej na osiągnięcie celu, pilności, stanowczości oraz poczucia sensu życia.

Samodyscyplina – Skala ta odnosi się do zdolności w zakresie rozpoczynania i doprowadzania spraw do końca bez względu na przeszkody i znużenie.

Rozwaga – Skala ta opisuje tendencję do dokładnego i przemyślanego działania oraz postępowania w sposób ostrożny i rozważny.