INDYKATOR WZORCÓW KARIERY

Indykator Wzorców Kariery został skonstruowany w celu uporządkowania i wyszczególnienia kluczowych zdolności danej osoby. Badania naukowe wskazują, iż pomiędzy 3 a 15 rokiem życia mózg każdego człowieka dokonuje samoorganizacji poprzez wzmacnianie częściej używanych połączeń synaptycznych i degradacji tych, które są używane rzadko. Oznacza to, iż mniej więcej w wieku piętnastu lat dana osoba posiada unikalną sieć połączeń, która później nie podlega zasadniczym zmianom (Hodges i Clifton, 2004). Ostatecznym efektem tej samoorganizacji mózgu jest ukształtowanie unikatowego zestawu cech wyróżniającego daną osobę. Cechy te dotyczą różnych aspektów, między innymi posiadanych uzdolnień i predyspozycji.

Wynikiem testu jest uzyskanie informacji, jakie poszczególna osoba ma kluczowe zdolności stanowiące podstawę do planowania i rozwijania kariery zawodowej a następnie propozycja optymalnego wzorca kariery.

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<