zachowania w konflikcie

ZACHOWANIA W KONFLIKCIE

Zachowania w konflikcie to test mierzący preferowane style zachowań sytuacji konfliktu. Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005).

Koncepcja stylów zachowań w sytuacji konfliktu oparta jest na pracach badawczych Blake’a i Muntona (1964), którzy wyodrębnili pięć różnych stylów zachowania w sytuacjach konfliktowych. Zachowania te odnoszą się do dwóch niezależnych wymiarów, motywacji, leżących u podłoża zachowania podczas konfliktu (Thomas, 1992; Kłusek, 2009):

  • maksymalizacji interesu własnego,
  • maksymalizacji interesu partnera.

Styl zachowania w konflikcie jest wypadkową powyższych wymiarów.

Zachowania w konflikcie wymiary:

  • rywalizacja
  • współpraca
  • kompromis
  • unikanie
  • dostosowanie

Każdy z nich w określonych sytuacjach ma swoje atuty, ale też i te mniej pożądane konsekwencje. Efekt tego jest taki, iż nie można mówić o jednym uniwersalnym stylu pasującym do każdej sytuacji. Każdy ze stylów w określonych sytuacjach ma swoje atuty jak również niesie ze sobą określone negatywne konsekwencje, dlatego nie można mówić o istnieniu jednej, najlepszej w każdej sytuacji. Uzyskany wynik wskazuje, który ze stylów jest preferowany przez daną osobę oraz który z nich jest zwyczajowo stosowany podczas rozmów, negocjacji i prób rozwiązania konfliktu. Ludzie mogą wykazywać preferencje do danego stylu rozwiązania sytuacji konfliktowej a im bardziej preferują daną strategię tym częściej będą ją stosować.

Przejdź do bezpłatnego testu >>KLIKNIJ TUTAJ<<


Słowa kluczowe:

konflikt, zachowania w konflikcie, style reakcji na konflikt, style rozwiązywania konfliktów, strategie w konflikcie, strategie negocjacyjne, metody rozwiązywania konfliktów, kooperacja, rywalizacja, kompromis, unikanie, dostosowanie, Blake, Munton, Thomas, Killman, sposoby rozwiązywania konfliktów, konflikt interpersonalny, test na konflikt, konflikt test, konflikt testy, konflikt w organizacji test