skala lęku

Skala Lęku

Skala Lęku to test oparty na kryteriach diagnostycznych Lęku Uogólnionego DSM V – Podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Association, 2013).

Osoba wypełniająca ten test może dowiedzieć się, czy charakteryzują ją  symptomy związane z nadmiernym lękiem.

Skala Lęku – czym jest lęk?

Lęk jest naturalnym stanem emocjonalnym. W codziennym życiu istnieje wiele zdarzeń, w których reakcja lękowa jest zasadna. Brak lęku w momencie zagrożenia zdrowia bądź życia jest wręcz niebezpieczny. Dzieje się tak z prostego powodu: lęk jest informacją o tym, że znajdujemy się w obliczu zagrożenia i należy coś z tym zrobić.  Z kolei lęk występujący mimo zagrożenia, związany ze sprawami, na które nie mamy wpływu lub utrzymujący się mimo tego, iż zagrożenie minęło przyjmuje formę dysfunkcjonalną.

Skala Lęku – zaburzenie lękowe

Zaburzenie lękowe to występowanie lęku w stopniu utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Jest to kliniczna forma lęku podlegająca terapii. Charakteryzuje się uporczywie występującym martwieniem się a sam lęk jest nieproporcjonalny do rzeczywistego wpływu na życie wywołujących go sytuacji. Osoba doświadczająca zaburzenia lękowego z reguły ma dużo zmartwień. Mimo odczuwanego z tego powodu dyskomfortu nie potrafi zapanować nad swoimi obawami.

Skala Lęku – diagnoza

Samo badanie testem nie jest wystarczające, aby zdiagnozować Zaburzenia Lękowe. W celu diagnozy medycznej niezbędna jest konsultacja specjalistyczna, która może potwierdzić lub zaprzeczyć wynikowi wypełnionego przez Ciebie testu.

W przypadku pojawienia się silnego lęku zdecydowanie zalecana jest konsultacja specjalistyczna.

Nadmierny Lęk – leczenie

Do najskuteczniejszych metod pozwalających na radzenie sobie z lękiem należy terapia poznawczo-behawioralna i behawioralna. Podczas sesji pacjent uczy się jak zmienić nieprzystosowawcze zachowania związane z lękiem a poprzez strategie poznawcze identyfikuje i przekształca przekonania wywołujące lęk. 

Do najczęściej stosowanych technik należą: psychoedukacja wyjaśniająca charakter lęku, nauka samokontroli objawów, ćwiczenia fizyczne, restrukturyzacja poznawcza, ekspozycja na bodźce wywołujące lęk, nauka technik relaksacyjnych, wprowadzenie dobrych nawyków żywieniowych, kontrola mowy wewnętrznej, rozwój asertywności, poczucia pewności siebie i poczucia wartości.

Chcesz sprawdzić jaki masz poziom lęku? Wypełnij nasz bezpłatny test.