kompetencje społeczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Zachowania w konflikcie

Koncepcja stylów zachowań w sytuacji konfliktu oparta jest na pracach badawczych Blake’a i Muntona (1964), którzy wyodrębnili pięć różnych stylów zachowania w sytuacjach konfliktowych. Zachowania te odnoszą się do dwóch niezależnych wymiarów leżących u podłoża zachowania podczas konfliktu (Thomas, 1992; Kłusek, 2009):

  • maksymalizacji interesu własnego,
  • maksymalizacji interesu partnera.

Styl zachowania w konflikcie jest wypadkową powyższych wymiarów. Każdy z nich w określonych sytuacjach ma swoje atuty, ale też i te mniej pożądane konsekwencje. Efekt tego jest taki, iż nie można mówić o jednym uniwersalnym stylu pasującym do każdej sytuacji.

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                           >>PRZEJDŹ DO TESTU<<


BAROMETR ASERTYWNOŚCI

Test ten mierzy poziom asertywności w poszczególnych obszarach życiowych. Sama asertywność jest koncepcją, która narodziła się z pragnienia znalezienia takiego wzorca zachowań, które pozwala realizować siebie przy jednoczesnym uszanowaniu praw drugiej osoby. Asertywność nie jest wrodzona. Jest wynikiem uczenia się.

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<


KWESTIONARIUSZ ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

Kwestionariusz Zachowań Społecznych został oparty na badaniach zainicjowanych przez Robeta Balesa nad metodami pozwalającymi na pomiar interakcji pomiędzy członkami grupy (Bales & Cohen 1979, Hare & Hare 1996, Polley, Hare & Stone 1988). Typy zachowań, jakie mierzy kwestionariusz, zostały oparte na dwóch elementach: roli jaką pełni jednostka względem innych ludzi oraz jej stosunku do realizowanych przez siebie zadań.

>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ<<                                   >>PRZEJDŹ TO TESTU<<


Słowa kluczowe

konflikt, asertywność, kompetencje społeczne, konflikt test, style reakcji na konflikt, kompetencje społeczne przykłady, asertywność ćwiczenia, kurs asertywności, kompetencje społeczne dzieci, kompetencje personalne i społeczne, trening asertywności, jak być asertywnym, umiejętności i kompetencje społeczne, szkolenie z asertywności, kompetencje społeczne definicja, asertywność szkolenie, kompetencje społeczne nauczyciela, umiejetnosci spoleczne, inteligencja społeczna, kompetencje interpersonalne, asertywność scenki, trening asertywności ćwiczenia, ćwiczenia na asertywność, szkolenie asertywność, kompetencje społeczne chomikuj, kompetencje społeczne rodzaje, jak być asertywnym w pracy, społeczna szkoła, asertywność w pracy, szkolenia z asertywności, kurs asertywności warszawa, techniki asertywności, warsztaty asertywności, kursy asertywności, nauka asertywności, szkolenia asertywność, asertywności, trening asertywności warszawa, rozwój kompetencji społecznych, ćwiczenia z asertywności, inteligencji emocjonalnej, kompetencje organizacyjne, kurs asertywności poznań, asertywność warsztaty, ćwiczenia asertywności, co znaczy słowo asertywny, psychologia emocjonalna, asertywność trening, kurs asertywności wrocław, umiejętność interpersonalna, ćwiczenie asertywności, umiejętności pedagogiczne