Psychologia – przedmiot i zadania

Psychologia jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem zachowań organizmów. Zasadniczo przedmiotem jej zainteresowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co wpływa na i stymuluje zachowaniem ludzi oraz jak funkcjonuje ich psychika. Psycholodzy próbują znaleźć odpowiedzi na te pytania analizując procesy intra psychiczne oraz zjawiska mające miejsce w środowisku fizycznym i społecznym.
Psychologia jest również pewnym sposobem myślenia o tym jak żywe stworzenia radzą sobie ze swoim środowiskiem i następujących w nim zmian oraz co i w jaki sposób wpływa na kształtowanie relacji pomiędzy ludźmi. Nauka ta bazuje na takich dziedzinach jak filozofia, socjologia, biologia, fizjologia i antropologia.
Psychologia jest dziedziną nauki, co oznacza, iż głoszone przez nią tezy były poparte na materiale dowodowym zebranym zgodnie z zasadami metody naukowej, czyli szeregu formalnych procedur stosowanych do zbierania i analizowania danych.

Psychologia – zasadnicze cele:

  • Opisywanie zjawisk psychologicznych – polega to na zbieranie danych i faktów o charakterze obiektywnym. Niekiedy dane nie podlegają bezpośredniej obserwacji (np. osobowość), co skutkuje iż ich pomiar następuje za pomocą operacjonalizacji, czyli pojęcie definiuje się za pomocą stosowanych przy pomiarze operacji.
  • Wyjaśnianie – psychologia zajmuje się nie tylko opisywaniem danych, ale również wskazywaniem dlaczego danej zjawisko czy proces miało miejsce. Psychologia jako nauka poszukuje prawidłowości oraz stałych zależności wskazujących na to, że dane zjawiska są ze sobą powiązane i w jaki sposób.
  • Przewidywanie – psychologia zajmuje się również przewidywaniem potencjalnych zachowań innych ludzi. Jest to niejako praktyczny aspekt opisu i wyjaśnienia poszczególnych zjawisk. Znając istotę danego procesu można z pewnym prawdopodobieństwem określić, co kieruje postępowaniem danego człowieka i w jaki sposób można uniknąć rzeczy niepożądanych.
  • Sterowanie zachowaniami –  poza rozumieniem i możliwością przewidywania zachowań dziedzina ta dąży również do tego by nauczyć się nimi kierować. Jest to nie tyle cel sam w sobie co ostateczny wskaźnik trafności wyjaśnienia procesu związanego z danym zachowaniem. Jeśli poprzednie kroki zostały przeprowadzone w sposób poprawny oznacza to, iż po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków można dane zachowanie wywołać, zahamować, podtrzymać czy zmienić.

Gerrig, R. J. i Zimbardo, P. G. (2006). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chcesz poznać siebie lepiej? Sprawdź ofertę Pracowni Testów TM >>KLIKNIJ TUTAJ<<