Objawy depresji

Objawy depresji przejawiają się pod postacią zaburzeń występujących w czterech obszarach (Seligman, 2003): emocjonalnym, poznawczym, motywacyjnym i fizycznym.

NASTRÓJ I EMOCJONALNE OBJAWY DEPRESJI

Osoby cierpiące na depresję najczęściej mówią, że doświadczają poczucia winy, smutku, poczucia bezradności, bierność, samotność, poczucia nieszczęścia, bezwartościowość, wstyd, bezużyteczność, niepokój. Często towarzyszy mi zły nastrój, który zazwyczaj pojawia się rano a ciągu dnia maleje. Osoby z depresją często płaczą bez wyraźnego powodu. Czynności które kiedyś dawały im satysfakcję stają się nudne. Pojawia się u nich brak czerpania radości z życia. Utrata zainteresowania początkowo dotyczy kilku zajęć lecz wraz z nasileniem się depresji zaczyna obejmować prawie większość działań danej osoby. Ktoś, kto wcześniej był aktywny, zaczyna zamykać się w sobie (a nawet fizycznie), unika kontaktów społecznych a dające przyjemność funkcje biologiczne takie jak seks czy jedzenie traci swój urok.

92% cierpiących na depresję przestaje czerpać radości z czynności będących celem ich życia a 64% przestaje cieszyć obecność innych ludzi (Clark, Beck, Beck, 1994).

POZNAWCZE OBJAWY DEPRESJI

Osoby z depresją zazwyczaj posiadają negatywny obraz własnej osoby. Towarzyszą im negatywne myśli, negatywne nastawienie do przyszłości, przekonanie poniesienia klęski, której sami są przyczyną. Osoba z depresją uważa, że jest kimś gorszym, nieodpowiednim lub niekompetentnym. Często oskarża się i czuje się winna spowodowania kłopotów, które na nią spadają. Przyszłość jest oceniana pesymistycznie. Wszelkim działaniom towarzyszy poczucie beznadziejności i przekonanie, że jakiekolwiek podejmowane działania skazane są na niepowodzenie.

MOTYWACYJNE OBJAWY DEPRESJI

Chory na depresję często doświadcza problemów z wykonywaniem prostych czynności życiowych. Do rangi trudności urasta wstawanie z łóżka, chodzenie do pracy, realizacja codziennych działań (sprzątanie, gotowanie). Często pojawia się skrajna trudność w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Każdy wybór wydaje się bardzo ważny i stanowi o być albo nie być. W konsekwencji powoduje to paraliżujący lęk przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. W skrajnym przypadku dana osoba jest niezdolna do wykonywania koniecznych życiowo czynności takich jak: wstawanie z łóżka, zabiegi higieniczne, jedzenie.

OBJAWY DEPRESJI W OBSZARZE FIZYCZNYM

Pogłębiająca się depresja skutkuje spadkiem czerpania radości z życia. Chorym towarzyszy utrata apetytu, smaku, spadek masy ciała (w stanach łagodnych wzrost). Częste są zaburzenia snu, np. problem z zasypianiem. U chorych na depresję często pojawia się przebudzenie wczesnym rankiem co w konsekwencji skutkuje poczuciem zmęczenia przez resztę dnia. Powyższe doznania często skutkują pogorszeniu kondycji zdrowotnej a w konsekwencji są bardziej podatne na infekcje i zachorowania. Silnemu zaabsorbowaniu doznaniami płynącymi z ciała i zwiększonej wrażliwości na ból towarzyszy zaniepokojenie zdrowiem. Zazwyczaj depresji towarzyszy również utrata zainteresowania seksualnością, brak poczucia podniecenia.

Bezpłatny test SKALA DEPRESJI