Odporność psychiczna na stres

Odporność psychiczna na stres od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania i badań psychologów. Badania nad odpornością psychiczną na stres prowadzili swoje badania tacy naukowcy jak Kobasa (wpływ czynników osobowościowych i optymistyczna orientacja życiowa), J.E. Lehr czy P. Clough (badania nad koncepcją Odporności (Dzielności) Psychicznej). W swoich badaniach próbowali oni znaleźć czynniki, które pomagają ludziom pokonywać sytuacje trudne. Efektem poszukiwań jest wypracowanie praktycznych modeli podejścia do stresu i radzenia sobie ze stresem.

Odporność psychiczna na stres – 7 filarów radzenia sobie ze stresem

Model 7 filarów radzenia sobie ze stresem opiera się na następujących czynnikach:

 1. Optymizm – podejście do sytuacji stresowej i globalne podejście do życia charakteryzujące się optymistycznym nastawieniem, nacechowanym przekonanie, iż każdą sytuację można rozwiązać
 2. Akceptacja – zgoda na to, iż wiele czynników w życiu danej osoby nie podlega zmianie, a ich akceptacja powoduje brak wystąpienia nieporządnych emocji i napięcia związanego ze stresem
 3. Nastawienie na osiągnięcie celu – nazywanie sytuacji życiowych nie w kategoriach trudności i problemów ale właśnie wyzwań i celów do zrealizowania
 4. Umiejętność porzucenia roli ofiary – przyjęcie postawy proaktywnej charakteryzującej się przekonaniem, iż posiadamy wpływ na siebie i swoje życie a nie przekonanie, że jesteśmy nic nie znaczących obiektem rzuconym w koleje losu
 5. Umiejętność budowania sieci kontaktów – zdolność do budowania trwałych i pozytywnych relacji międzyludzkich pozwalających na tworzenie sieci wsparcia w sytuacji tego wymagających.
 6. Planowanie przyszłości – zarządzanie sobą w czasie i przewidywanie potencjalnych trudności, którym można przeciwdziałać poprzez przygotowanie siebie i swoich zasobów.
 7. Uświadomienie sobie odpowiedzialności – branie pełnej odpowiedzialności za siebie i swoje życie.

Odporność psychiczna na stres

Odporność psychiczna na stres to zdolność do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wyzwaniami i presją. Odporność psychiczna jest czynnikiem umożliwiającym sprawne rozwiązanie problemów oraz osiągnięcie szczytowej formy i najlepszych wyników zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Do kluczowych czynników odporności psychicznej należą:

 • podejście do wyzwań – traktowanie wyzwań jako zadań do wykonania
 • poczucie wpływu – przekonanie o możliwości wpływu i oddziaływania na sytuacje stanowiące wyzwanie
 • poczucie wpływu na własne życie – przekonanie po siadaniu wpływu na swoje życie i jego przebieg
 • umiejętność zarządzania swoimi emocjami – umiejętność świadomego kontrolowania swoich emocji oraz odpowiednie ich wykorzystanie
 • zaangażowanie – pełne zaangażowanie w sytuację stanowiącą wyzwanie
 • pewność siebie: wiara we własne umiejętności – przekonanie o posiadaniu odpowiednich zasobów, wiedzy i umiejętności pozwalających na radzenie sobie z sytuacją stanowiącą wyzwanie
 • pewność siebie w kontaktach interpersonalnych – okazywanie postawy pewności siebie i poczucia własnej wartości w relacjach z innymi ludźmi.

Badania nad odpornością psychiczną na 3000 pracowników w Polsce dostarczyły wyników, iż istnieje korelacja pomiędzy poziomem odporności psychicznej a stanowiskiem zajmowanym w hierarchii organizacyjnej (Harvard Business Review, 2007). Najwyższe wyniki w poziomie odporności psychicznej uzyskiwały osoby pełniące najwyższe funkcje (np. dyrektorzy). Wynika z tego wniosek, iż odporność psychiczna na stres stanowi kluczowy czynnik decydujący o awansie i sukcesie zawodowym.

odporność psychiczna na stres

Odporność psychiczna na stres jest cechą, którą można rozwijać. Dlatego warto badać posiadany poziom odporności, monitorować go i rozwijać choćby z tego powodu, iż odporność psychiczna osłabia się po trudnych zadaniach i długotrwałych sytuacjach kryzysowych.

Chcesz poznać swoje dominujące strategie radzenia sobie ze stresem? >>KLIKNIJ TUTAJ<<