Indywidualne radzenie sobie ze stresem

Indywidualne radzenie sobie ze stresem wynika z posiadanych predyspozycji i skłonności związanych z podejściem do stresu i jego rozumiem. Każdy z nas może stosować różne strategii i sposoby pozwalające na redukcję stresu i obniżenie jego niepożądanych skutków.

Indywidualne radzenie sobie ze stresem – strategie

Będąc w sytuacji stresowej możemy poszukiwać informacji w celu uzyskania informacji na temat sytuacji stresowej a tym samym zyskać możliwość wykorzystania ich przy podejmowaniu decyzji o tym w jaki sposób zachować się lub co zrobić, aby zmienić sytuację. Uzyskane informacje pozwalają przewartościować szkody, straty czy zagrożenia, a tym samym zmienić pierwotną ocenę sytuacji. Informacje mogą także służyć potwierdzeniu słuszności wcześniejszej decyzji, czy wreszcie samouspokojeniu.

Wiele osób decyduje się na pozostawanie w niepewności u unika dochodzeniu szczegółów. Strategia ta może być skuteczna, gdyż pełna informacja mogłaby spowodować nasilenie, zamiast osłabienia stresu. Dotyczy to szczególnie sytuacji tzw. „beznadziejnych”, „bez wyjścia”, kiedy niewiele można zrobić, aby je zmienić. W takim przypadku pozostawanie w niepewności może podtrzymać nadzieję i odporność psychiczną. Wiele osób woli nie wiedzieć wszystkiego, bo cała prawda mogłaby ich załamać. Niepewność rodzi często nadzieję, że zło przeminie, że wszystko jeszcze się ułoży.

Dla przeciwieństwa inne osoby dążą do tego, by zawsze i w każdych okolicznościach znać prawdę, nawet jeżeli jest okrutna. Świadomość tego co ich czeka, daje im więcej spokoju niż brak tej wiedzy. Dzięki temu zyskują możliwość przystosowania się do sytuacji a tym samym mają możliwość podjęcia działań związanych z ich losem.

Inne osoby w sytuacjach stresowych preferują podejmowanie bezpośrednich działań i czynności służących zmianie sytuacji w której się znaleźli. Mogą one być bardzo zróżnicowane i mogą służyć zarówno przezwyciężeniu skutków zdarzenia jak również „odsunięciu” od siebie problemów, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Stąd ucieczki w alkohol, narkotyki. Zapobieganie przyszłym zagrożeniom, niedopuszczanie do ich powstawania dokonywane zarówno w otoczeniu jak i w samym sobie mogą zmienić sytuacje na lepszą, znacznie korzystniejszą.

Czasami najskuteczniejszą reakcją jest brak działania. Takie zachowanie może przynieść więcej korzyści i okazać się skuteczniejszym sposobem poradzenia sobie z sytuacją stresową niż to, co mielibyśmy ochotę zrobić. Niewłaściwy sposób zachowania może okazać się szkodliwy i spowodować pogorszenie sytuacji.

Indywidualne radzenie sobie ze stresem to również działania służące opanowaniu stresu poprzez kontrolę procesów poznawczych tzw. wewnątrzpsychiczne metody zaradcze. Obejmują ona bardzo zróżnicowane sposoby służące zarówno samooszukiwaniu się poprzez zaprzeczanie („to nieprawdą”, „nie wierzę”, „to nie może być prawda”) czy pozorowanie reakcji, udawanie,  „nadrabianie miną”. Do wewnątrz psychicznych procesów zaradczych należą również strategie związane z wycofywaniem się, racjonalizacją (przyjmowanie pozornie rozsądnego wytłumaczenia własnego działania) czy intelektualizacja (nadmiernie logiczne analizowanie, rozważanie tego, co zagraża). Wszystkie te działania mają znaczenie przede wszystkim uspokajające, poprawiające samopoczucie poprzez redukcję przykrych emocji. Nie zmienia to jednak obiektywnej relacji człowiek – środowisko, czyli nie zmienia samej sytuacji stresowej.

Strategie radzenia sobie ze stresem test >>KLIKNIJ TUTAJ<<