Wielka Piątka: Neurotyczność

Wielka Piątka: Neurotyczność

Wielka Piątka: Neurotyczność to jeden z czynników wyszczególnionych modelu Wielkiej Piątki. Cecha ta odzwierciedla poziom wrażliwości na stres, przystosowanie emocjonalne oraz skłonność do przeżywania negatywnych emocji. Neurotyczność umożliwia odróżnienie osób stabilnych emocjonalnie i przystosowanych od osób wykazujących emocjonalne niezrównoważenie oraz brak przystosowania. Sama Neurotyczność to

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym odgrywają szczególną rolę odkąd procesy edukacyjne kształtują nie tylko umysły, ale również przygotowują do wyboru zawodu i kariery zawodowej. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku wiedza psychologiczna zwłaszcza ta dotycząca czynników i warunków środowiskowych wpływających na wybór ścieżki kształcenia a

typy osobowości zawodowych hollanda

Typy osobowości zawodowych Hollanda

Typy osobowości zawodowych Hollanda to jedna z popularniejszych teorii pozwalających na trafne zdiagnozowanie predyspozycji danej osoby a następnie dopasowanie do nich odpowiedniego zawodu. Holland zwraca uwagę na to, że wybór zawodu i kariery zawodowej stanowi bardzo ważny aspekt rozwoju osobowości człowieka oraz ważny aspekt ekspresji

testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych to standaryzowane metody pomiaru i oceny poziomu posiadanych przez daną osobę kompetencji. Dzięki swojej rzetelności pozwalają na uzyskanie obiektywnej i wiarygodnej informacji dotyczącej tego jakie kompetencje zawodowe posiada osoba badana. Testy kompetencji zawodowych powinny być skonstruowane w celu zadania ściśle określonych kompetencji.

poczucie własnej skuteczności

Poczucie własnej skuteczności

Poczucie własnej skuteczności odzwierciedla optymistyczną wiarę w siebie przejawiającą się w przekonaniu o posiadaniu zdolności do skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz radzeniem sobie z przeciwnościami losu. Poczucie własnej skuteczności jest względnie stałą właściwością danej osoby, która może ulegać modyfikacjom ale w perspektywie czasu

introwertyk w typologii Junga

Introwertyk w typologii Junga

Introwertyk w typologii Junga to osoba wykazująca ogólną postawę ukierunkowaną na doznania wewnętrzne. Postawa ta warunkuje całość procesów psychicznych, sposób postępowania, subiektywne doświadczenia a nawet kompensacyjne działanie nieświadomości. Samą postawę Jung określa jako centralną rozdzielnię, dzięki której z jednej strony regulowane jest postępowanie, z drugiej

zdrowotne skutki stresu

Zdrowotne skutki stresu

Zdrowotne skutki stresu należą do jednych z bardziej dokuczliwych i długotrwałych konsekwencji związanych z reakcją organizmu na stres. Zdrowotne skutki stresu to przede wszystkim: Obniżona odporność organizmu – osoba będąca w stresie jest zdecydowanie bardziej podatna na infekcje wirusowe i bakteryjne. W silnym stresie, w organizmie

Odporność psychiczna w sporcie

Odporność psychiczna w sporcie

Odporność psychiczna w sporcie jest niezwykle ważnym czynnikiem determinującym osiągane sukcesu. Sytuacja zawodów sportowych, rywalizacji, konkurowania z innymi przy jednoczesnym towarzyszeniu przez widownię stanowi dość trudny emocjonalnie problem dla sportowca. Umiejętność dobrego radzenia sobie z emocjami przedstartowymi, a także w trakcie zawodów stanowi jeden z

odporność psychiczna na stres

Odporność psychiczna na stres

Odporność psychiczna na stres od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania i badań psychologów. Badania nad odpornością psychiczną na stres prowadzili swoje badania tacy naukowcy jak Kobasa (wpływ czynników osobowościowych i optymistyczna orientacja życiowa), J.E. Lehr czy P. Clough (badania nad koncepcją Odporności (Dzielności) Psychicznej). W

Indywidualne radzenie sobie ze stresem

Indywidualne radzenie sobie ze stresem

Indywidualne radzenie sobie ze stresem wynika z posiadanych predyspozycji i skłonności związanych z podejściem do stresu i jego rozumiem. Każdy z nas może stosować różne strategii i sposoby pozwalające na redukcję stresu i obniżenie jego niepożądanych skutków. Indywidualne radzenie sobie ze stresem – strategie Będąc