psychologia pozytywna

Psychologia Pozytywna

Psychologia pozytywna należy do najnowszych nurtów tej dziedziny nauki. Dzięki swojemu podejściu oraz przedmiotowi zainteresowania dociera do tak szerokiego grona odbiorców, jak żaden z podstawowych kierunków psychologicznych. Na czym zatem polega jej fenomen? Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do tradycyjnego rozumienia roli psychologa, zwraca szczególną uwagę

wielka piątka: sumienność

Wielka Piątka: Sumienność

Wielka Piątka: Sumienność jest cechą osobowości odpowiedzialną za opieranie się pragnieniom i impulsom oraz samokontroli. Sumienność związana jest z procesem aktywnego planowania organizowania i wykonywania zadań jak również z rzetelnością i odpowiedzialnym podejściem do obowiązków. Wielka Piątka: Sumienność – bieguny Sumienności Sumienność, w modelu Wielkiej

Wielka Piątka: Ugodowość

Wielka Piątka: Ugodowość

Wielka Piątka: Ugodowość, podobnie jak ekstrawertyczność, jest wymiarem osobowości związanym ze skłonnościami interpersonalnymi. Osoby ugodowe określane są mianem altruisty. Zazwyczaj darzą inne osoby sympatią, życzliwością oraz wykazują chęć pomagania innym ludziom. Wykazują przekonanie, iż mogą również liczyć na pomoc ze strony innych. Wielka Piątka: Ugodowość

Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie

Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie

Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie w modelu Wielkiej Piątki jest cechą odpowiedzialną za tendencję do poszukiwania oraz pozytywnego wartościowania, doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą. Wielka Piątka: Otwartość na doświadczenie – bieguny Otwartości Otwartość na doświadczenie można przedstawić w postaci przeciwstawnych biegunów określających

wielka piątka: ekstrawertyczność

Wielka Piątka: Ekstrawertyczność

Wielka Piątka: Ekstrawertyczność to jeden z powszechniej znanych czynników wyszczególnionych modelu Wielkiej Piątki. Cecha ta odnosi się w głównej mierze do opisu ilości interakcji społecznych, poziomu aktywności i energii oraz zdolności do odczuwania emocji pozytywnych. Wielka Piątka: Ekstrawertyczność – bieguny Ekstrawertyczności Na cechę Ekstrawertyczności składają

Wielka Piątka: Neurotyczność

Wielka Piątka: Neurotyczność

Wielka Piątka: Neurotyczność to jeden z czynników wyszczególnionych modelu Wielkiej Piątki. Cecha ta odzwierciedla poziom wrażliwości na stres, przystosowanie emocjonalne oraz skłonność do przeżywania negatywnych emocji. Neurotyczność umożliwia odróżnienie osób stabilnych emocjonalnie i przystosowanych od osób wykazujących emocjonalne niezrównoważenie oraz brak przystosowania. Sama Neurotyczność to

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym odgrywają szczególną rolę odkąd procesy edukacyjne kształtują nie tylko umysły, ale również przygotowują do wyboru zawodu i kariery zawodowej. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku wiedza psychologiczna zwłaszcza ta dotycząca czynników i warunków środowiskowych wpływających na wybór ścieżki kształcenia a

typy osobowości zawodowych hollanda

Typy osobowości zawodowych Hollanda

Typy osobowości zawodowych Hollanda to jedna z popularniejszych teorii pozwalających na trafne zdiagnozowanie predyspozycji danej osoby a następnie dopasowanie do nich odpowiedniego zawodu. Holland zwraca uwagę na to, że wybór zawodu i kariery zawodowej stanowi bardzo ważny aspekt rozwoju osobowości człowieka oraz ważny aspekt ekspresji

testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych to standaryzowane metody pomiaru i oceny poziomu posiadanych przez daną osobę kompetencji. Dzięki swojej rzetelności pozwalają na uzyskanie obiektywnej i wiarygodnej informacji dotyczącej tego jakie kompetencje zawodowe posiada osoba badana. Testy kompetencji zawodowych powinny być skonstruowane w celu zadania ściśle określonych kompetencji.

poczucie własnej skuteczności

Poczucie własnej skuteczności

Poczucie własnej skuteczności odzwierciedla optymistyczną wiarę w siebie przejawiającą się w przekonaniu o posiadaniu zdolności do skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz radzeniem sobie z przeciwnościami losu. Poczucie własnej skuteczności jest względnie stałą właściwością danej osoby, która może ulegać modyfikacjom ale w perspektywie czasu